1. Hjem
  2. Tips og råd
  3. Tilhengere til elbil

Tilhengere til elbil

Her finner du nyttig og relevant informasjon knyttet til el-bil og bruk av tilhenger.

Hva bør jeg tenke på når jeg kjøper tilhenger til el-bil?

Har du skaffet deg el-bil og ønsker å trekke tilhenger, så gjelder det å ha kontroll på hvor tungt du kan trekke og ikke.

Vi nordmenn er over gjennomsnittet opptatt av å ha hengerfeste på bilen vår. Enten vi skal dra opp båten, hjelpe barna våre å flytte eller bare kjøre bort hageavfallet. Men vær oppmerksom på at mange vil i praksis ha behov for utvidet førerkort for å få mye ut av tilhengerfestet på elbilen sin. For å gjøre det lettere for deg som kjører elbil - har vi samlet nyttig og relevant informasjon knyttet til el-bil og bruk av tilhenger.

Noen faktorer som avgjør hva slags henger du kan trekke er:

  1. Vekt på bilen
  2. Vekt på hengeren
  3. Vekt på lasten
  4. Hvilken førerkortklasse sjåføren har

Gaupen har utfra kundetilbakemeldinger optimalisert flere varehengere for bruk også til elbil. For eksempel er modell G0925 og G0925T tilpasset Tesla modell 3 og har maksimal totalvekt for bruk til denne bilen samt stort kassemål. Våre G-modeller finnes i flere vektklasser både med og uten brems.

Se alle våre varehengere her

Tilhengerne vi anbefaler for elbil

På grunn av flere vektklasser og stort kassemål er alle våre G-modeller et ypperlig valg for både elbiler, hybridbiler og vanlige bensin- eller dieseldrevne biler. Disse modellene har kassemål på 144x255x35 cm, og har samme solide oppbygging som våre andre modeller. Med totalvekter fra 650 til 1300 kg bør disse modellene dekke de fleste behov.

Flere elbiler med hengerfeste

Tall fra Opplysningen for veitrafikk (OFV) viser at over åtte av ti nye biler som selges er elbiler, ladbare hybrider eller hybrider. Les mer om tallene her.

Selv om nesten halvparten av personbilene som selges i Norge er elbiler er det kun et fåtall som leveres med tilhengerfeste. Men det er grunn til å tro at flere av de kommende modellene vil ha hengerfeste og kunne dra tung tilhenger, så skal du kjøpe deg ny henger nå kan det være lurt å ta hensyn til et eventuelt framtidig elbilkjøp.

Tilhengerfeste må godkjennes

Vegmyndighetene kan ikke uten videre godkjenne hengerfeste på en bil som ikke er typegodkjent for det. Bilen må være typegodkjent for hengerfeste. Sjekke vognkortet til bilen for å se hvor mye last hengerfestet ditt tåler. Noen elbiler har begrensinger på hvor mye de kan dra.

Hvilke elbiler har tilhengerfeste?

Her finner du oversikt over elbiler som har hengerfeste.

Må jeg lade oftere når jeg kjører med henger?

Å trekke henger med elbil vil føre til at rekkevidden blir redusert. Hvor mye kortere den blir avhenger både av fart på bilen og totalvekt på bil og henger. Å trekke henger med elbil egner seg derfor best dersom du har en modell som har forholdsvis lang rekkevidde i utgangspunktet. Men dersom behovet ditt først og fremst er å kjøre til og fra avfallsstasjonen med hageavfallet vil de fleste elbiler ha tilstrekkelig kapasitet. Det er vanskelig å si noe generelt om hvor ofte du må lade, så her må du prøve deg frem og bli kjent med rekkevidden på bilen sin.

Sjekk totalvekt for både bil og henger

På grunn av batteriene veier gjerne elbilene mer enn tilsvarende bensin- og dieselbiler. Det gjør at bilen “stjeler” mye av den totale vekten, slik at man med førerkort klasse B ikke kan trekke en like tung tilhenger som med en vanlig personbil. Skal du trekke henger er det derfor viktig å sjekke tillatt totalvekt for både bil og henger. El-bilene med tilhengerfeste er ofte av det tunge slaget, men skal du ha mer til overs til last og henger er det smartere med en lettere bil. Denne problemstillingen er ikke kun aktuell for elbiler, det samme gjelder for andre store og tunge personbiler.

På NAF sin side finner du en oversikt over hvilke elbiler du før kjøpt i Norge!

Førerkortet kan sette begrensninger

Vær oppmerksom på at selv om du har en el-bil som kan trekke tilhenger med høy totaltvekt, det vil si henger pluss last, så kan begrensningen ligge i hvilket førerkort du har. Dersom du har vanlig klasse B-førerkort kan ikke vogntoget, bil pluss tilhenger, veie mer enn 3500 kilo. Her er det snakk om tillatt totalvekt, ikke faktisk vekt på bil og henger. Noen biler har også en såkalt teknisk begrensning.

  • Høy egenvekt på bilen begrenser vekt på tilhenger og last ved førerkort klasse B.
  • Tillatt totalvekt på bil og henger må legges sammen.
  • Om du ikke har førerkort for den lasten du kjører med, er det det samme som å kjøre uten gyldig førerkort.

Utvidet førerkort gir muligheter

Dersom du vet at du skal trekke tung tilhenger, kan det være lurt å investere i et utvidet førerkort. En ekstra bokstav i førerkortet gir flere muligheter. Det er kanskje mest nærliggende å skaffe seg førerkort i klassen B96 eller BE.

Forskjellen på tillatt totalvekt og aktuell totalvekt

Det er verdt å merke seg forskjellen på tillatt totalvekt og aktuell totalvekt. Tillatt totalvekt er den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for i vognkortet, mens aktuell totalvekt er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en vektkontroll. Les mer på Vegvesenet sin nettside.

Hvor tung henger kan jeg dra?

Benytt deg av tilhengerkalkulatoren til Vegvesenet for å finne tillatt totalvekt for din bil!

Tilhenger og fart

Husk også på at farten ikke kan passere 60 kilometer i timen dersom vekten på henger uten brems totalt med last og egenvekt overstiger 300 kilo.

Les mer om elbil og tilhenger her