Varehenger

Yrkeshengere

Båthengere

Skaphengere

Biltransporter

Maskinhenger

Hestehenger

Åpenhetsloven

Vår redegjørelse om Gaupen-Henger A/S og åpenhetsloven.

Sist oppdatert: 20.10.2023

Gaupen-Henger A/S er en produsent av tilhengere lokalisert på Gaupen i
Ringsaker kommune. Gaupen-Henger A/S produserer tilhengere opp til 3500 kg totalvekt.
Dette er båt, vare, yrkes, skap, hest, biltransport og maskinhengere, samt ekstrautstyr og deler til tilhengere. Markedet er hovedsakelig i Norge og Sverige. Driften består av utvikling, innkjøp, produksjon og salg.

Gaupen-Henger A/S kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og bærekraft. jf. den norske åpenhetsloven.
I tilfeller hvor det er usikkerhet om gjeldende lover blir fulgt så vil vi forsøke å påvirke denne leverandøren. Vi har opprettet prosedyrer for kartlegging av nye leverandører for å kunne ivareta dette. Leverandør må bekrefte at produkter og levering av disse er i henhold til ILO, (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen). Samme prosedyre gjelder for eksisterende leverandører. Dersom leverandøren ikke oppfyller våre krav, vurderes andre leverandører eller andre tekniske løsninger.

Gaupen-Henger A/S er avhengig av fornøyde og engasjerte medarbeidere og gjeldende tariffbestemmelser vedrørende lønn og arbeidsvilkår overholdes.
Det tilstrebes å ha konkurrerende betingelser, for å ha kompetente medarbeidere.
Trivsel og et inkluderende arbeidsliv er og skal være en kvalitet Gaupen forbindes med.
Utdanning og opplæring er en del av Gaupen, både for rekruttering, nye produkter og jobbveksling.

Ved kjøp av et Gaupen-produkt skal dette føles med velvære for både selger og kjøper.
Man skal vite at dette er et produkt som er etisk riktig produsert og er miljø og bærekraftig. Likeledes at det er Gaupen kvalitet.
Gaupen-Henger A/S sin målsetning er at mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet blir tatt vare på, skal ha gode liv og lønn til å leve av.

For spørsmål som gjelder åpenhetsloven kontakt Terje Frydenlund på e-post terje.frydenlund@gaupen.no dersom du ønsker ytterligere informasjon.

© 2024 gaupen.no |

Drift og utvikling
Agreed AS

Varehenger

Yrkeshengere

Båthengere

Skaphengere

Biltransporter

Maskinhenger

Hestehenger