Godkjenning av hestehengere

Regelverket for transport av levende dyr ble revidert i 2012. En vesentlig endring i forhold til tidligere regelverk gjelder kravene for godkjenning av transportmidler.

Transportmidler som benyttes til korte reiser med hest skal godkjennes
av Statens Vegvesen Regionvegkontoret. Dersom transportmidlet skal
benyttes til lange reiser, skal det godkjennes av Mattilsynet. Før
godkjenning gis av Mattilsynet, skal transportmidlet kontrolleres hos
Statens Vegvesen, regionvegkontoret.

Se: https://www.mattilsynet.no/dyr... for mer info.